1. Super User
  2. Geneesmiddelenbulletin
  3. woensdag 28 november 2018
  4.  Abonneer via e-mail

Nog steeds schijnt het gemakkelijk te zijn om bij ZonMw onderzoeken aan te vragen. Lubach heeft dit al aangekaart in 2017, Subsidie-instantie ZonMw heeft afgelopen jaren miljoenen euro’s aan subsidie voor medisch wetenschappelijk onderzoek op onwettige wijze toegekend. Het blijkt namelijk dat sommige van de leden van de ZonMw-commissie, die subsidieaanvragen beoordelen, zelf ook subsidieaanvragen indienen bij ZonMw. (zie: https://www.vpro.nl/zondag-met-lubach/speel~WO_VPRO_11030680~subsidiefraude-zonmw~.html.) Ook in de wondzorg weten bepaalde partijen ZonMw goed te vinden en komen met onderzoeken waarvan men zich kan afvragen of de wondzorg daarmee gediend is. Er wordt uitsluitend gezocht in RCTs en de meta-analyse daarvan waardoor een deel van goed bewijs dus niet wordt meegenomen. Het lijkt er wel op of men bewust de moderne wondzorg een stap terug wil laten zetten. Wie is hier nou meegediend? Laten we nou onderzoeken doen waar we met elkaar stappen vooruit maken. Lees dit artikel en steun ons om moderne wondzorg te behouden.

omslag 11Geneesmiddelenbulletin, een autoriteit op het gebied van wondzorg?

Het Geneesmiddelenbulletin (Ge-Bu) is opgericht om rationele farmacotherapie te bevorderen, maar in de loop der tijd zijn ook de medische hulpmiddelen tot aandachtsgebied van het Ge-Bu verklaard. De Stichting Geneesmiddelen­ bulletin wordt voor het grootste deel gefinancierd door het ministerie van VWS en gesteld wordt dat men door middel van het Ge-Bu onafhankelijke en objectieve informatie wil geven over medicijnen en medische hulpmiddelen voor wat betreft inkoop, toepassing en gebruik.

In het Geneesmiddelenbulletin nr. 8 2016 heeft stagiaire Els de Jonge een artikel geschreven over ‘antiseptische wondbedekkers bij complexe wonden’ in het kader van haar opleiding tot dermato-venereoloog in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De redactie onderstreept daarbij dat voor het artikel het gebruikelijke uitgebreide systeem van peer review is doorlopen onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie. Het Ge-Bu stelt dat voor de verzorging van gecompliceerde wonden veel verschillende producten beschikbaar zijn. Voor deze medische hulpmiddelen zijn de registratie-eisen minder streng dan bij geneesmiddelen en voor veel van de producten is het bewijs van werkzaamheid volgens het Ge-Bu nog niet geleverd. Het Ge-Bu geeft verder aan dat in het betreffende artikel de huidige stand van zaken het bewijs voor werkzaamheid en bijwerkingen van antiseptische wondbedekkers wordt besproken en dat er geen bewijs is gevonden voor de werkzaamheid van zilver-, honing- of jodiumbevattende wondbedekkers op de genezing van veneuze en arteriële ulcera, diabetische ulcera en decubitus ulcera.

NTVW

In het Nederland Tijdschrift Voor Wondzorg (NTVW) nr.  11e jaargang nummer 9, is uitgebreid aandacht aan dit artikel besteed omdat er immers een brede conclusie wordt getrokken en er voor die conclusie enkel en alleen naar RCT’s is gekeken. Casuïstiek, cohort, technische studies, laboratoriumonderzoek en expert opinions zijn stuk voor stuk niet meegenomen om tot de conclusie te komen dat de werkzaamheid van moderne wondbedekkers niet is aangetoond.

Het NTVW heeft destijds door middel van een mail op 13 oktober 2016 naar het Ge-Bu gereageerd op deze publicatie. In deze mail wordt verwezen naar de publicatie in het NTVW nr. 8, blz. 6,7,9 - 2016 (zie bijlage ron legerstee.pdf) Bella Luna van Ron Legerstee MSc Woundhealing & Tissue Repair. Hij gaat in dit artikel uitgebreid in op de voortdurende spanning tussen Evidence Based Medicine (EBM) en de praktijk van wondbehandeling. Hij geeft aan dat door het niet overwegen van andere vormen van bewijs dan RCT's  patiënten in gevaarlijke situaties kunnen worden gebracht.

Het antwoord van de Ge-Bu op deze mail van destijds hoofdredacteur Dick Bijl was simpel, kort en krachtig:
Het is niet ongebruikelijk dat een artikel in het Geneesmiddelenbulletin tot andere conclusies komt dan artikelen in andere bladen. Wij beogen het bevorderen van rationele farmacotherapie. Hoe artikelen tot stand komen kunt u lezen op onze website.

Indien u meent dat wij wetenschappelijke bewijzen uit de hoogste categorie over het hoofd hebben gezien, dan vernemen wij dat graag.

Het is verder niet gebruikelijk dat externe personen zich in verbinding stellen met auteurs. Artikelen worden geschreven onder medeverantwoordelijkheid van de redactiecommissie en die handelt verder commentaren af.

Autoriteit

Daarmee is het meer dan duidelijk. Bij de Ge-Bu is men niet van plan om te luisteren naar andere partijen. Laat staan dat men open staat voor een fundamentele discussie over het belang van andere vormen van bewijs. Het is ook dus vrij logisch dat het bulletin tot andere conclusies komt dan andere tijdschriften.
Ook het in contact treden met de auteur die het artikel heeft geschreven is niet mogelijk. Deze opstelling leidt tot de onvermijdelijke conclusie dat het Ge-Bu zich als een autoriteit op het gebied van wondzorg opstelt en niet bereid is om te luisteren naar partijen die al jarenlang in verschillende rollen binnen de wondzorg actief zijn. Het is duidelijk dat men daar geen enkele boodschap aan heeft. Een zeer bedenkelijke opstelling, zeker gezien het feit dat het Ge-Bu wordt gefinancierd vanuit de overheid. Het ministerie van VWS mag dan ook wel een kritisch kijken naar wat er met de subsidie aan het Ge-Bu daadwerkelijk gebeurt. 

Nieuwe publicatie

Het is niet verwonderlijk dat er binnenkort opnieuw een publicatie over de wondzorg wordt aangeboden waarbij de Ge-Bu dit keer naar foamverbanden kijkt. Het is weer eenzelfde knip en plak verhaal geworden waar het gebruikelijke stramien door de Ge-Bu op los is gelaten. Ron Legerstee geeft dit aan in deze editie van het NTVW (zie bijlage wondzorg_1.pdf) met zijn artikel getiteld “Moderne wondzorg, maar hoe lang nog?” Een lezenwaardig artikel waarin hij duidelijk maakt hoe het GE-Bu te werk gaat en wat de gevolgen daarvan zijn.

In het NTVW nummer 9 - 2016 stelt hoofdredacteur Jos Nonnekes dat we als wondprofessionals duidelijk moeten maken aan het Ge-Bu dat de door hun ingeslagen weg niet bijdraagt aan een betere wondzorg en slecht is voor de patiënt. Sterker nog: de publicaties van de Ge-Bu zijn ronduit bedreigend voor de kwaliteit van de moderne wondzorg.
Om die reden hebben wij een discussieforum opgezet op www.ntvw.nl en vragen wij om uw steun als wondprofessional, zodat we een vuist kunnen maken tegen dergelijke publicaties die alleen maar zijn gebaseerd op RCT’s.

Bijlagen
Reageer
Er is nog geen reactie geplaatst.


Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
Wees een van de eersten om op dit bericht te reageren!
Gast
Uw antwoord
Upload bestanden of afbeeldingen voor deze discussie door op de upload-knop hieronder te klikken. Ondersteund gif,jpg,png,jpeg,zip,rar,pdf
• Verwijder Upload bestanden (maximum bestandsgrootte: 2 MB)
Deel locatie

Het delen van uw huidige locatie bij het plaatsen van een nieuwe vraag geeft kijkers de mogelijkheid de locatie waar u bent te zien.

Geografische breedte:
Geografische lengte:
Captcha
We willen, om de site te beschermen tegen bots en ongeautoriseerde scripts, dat u de captcha codes hieronder invult voordat u uw vraag verstuurt.