Slider
Slider


Verslag uit het NTVW nr. 10 - 2016

Het tiende Nationaal Multidisciplinair Congres voor Wondprofessionals 2016:


Professionele samenwerking in de wondzorg gaat steeds beter, maar het blijft een uitdaging

Zes jaar geleden organiseerde het vakblad NTVW in samenwerking met beroepsorganisatie NOVW het jaarlijkse congres met als thema “De multidisciplinaire structuur van wondzorg”. Anno 2016 is datzelfde onderwerp nog steeds bijzonder actueel. Zo actueel dat het tiende Nationale Multidisciplinaire Congres voor Wondprofessionals de titel “De uitdaging, multidisciplinair samenwerken in wondzorg” mkreeg.  Zonder te overdrijven kan worden gezegd dat de verschillende sprekers meer dan duidelijk maakten dat multidisciplinair werken dan wel een uitdaging is, maar dat er in sommige gevallen wel stevige stappen in die richting zijn gezet. En duidelijk werd ook dat of het nou in de eerste, de anderhalve, de tweede of zelfs de derde lijn is, samenwerking tussen betrokken professionals met respect voor elkaars kennis en kunde de basis vormt voor een succesvolle behandeling van de patiënt. Aan het eind van een boeiende congresdag was dan ook de mooie conclusie dat professionele samenwerking in de zorg weliswaar steeds beter gaat, maar dat het toch nog steeds wel een uitdaging blijft.