Het NTVW (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg) is een vakblad voor wondverpleegkundigen en zorg­professionals met een brede belangstelling voor wondzorg binnen de intra- en extramurale gezondheidszorg.

Het NTVW verschijnt maandelijks en wordt verzonden aan abonnees en leden/donateurs van de NOVW (Nederlandse Organisatie Voor Wondbehandelaars).

Het NTVW verschijnt iedere tweede week van de maand in een oplage van 500 ex.

Het NTVW is een onafhankelijke uitgave van Saffier Creatieve Communicatie en heeft een samenwerking met de beroepsorganisatie NOVW.


Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt 58 euro per jaar inclusief BTW. Hiervoor ontvangt u 11 edities. Als u voor het eerst een abonne­ment aangaat betreffende het NTVW is dat voor de duur van 12 maanden. Zonder tegenbericht loopt uw abonnement na het verstrijken van de abonnementsperiode van 12 maanden, weer door voor een nieuwe periode van 12 maanden. Twee maanden voor het einde van deze eerste abonnementstermijn kunt u het NTVW opzeggen. Als deze termijn van een jaar is afgelopen, kunt u het abonnement per maand opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Uitgever
Studio Saffier | Databankweg 6B | 3821 AL Amersfoort
Tel. 033-2453208 | e-mail: info@studiosaffier.nl

Redactieraad
Susan Lemson, vaatchirurg
Frans Meuleneire, verpleegkundig wondexpert
Eric Roovers, wondzorgcoördinator,
Guy Duboccage, thuiszorgverpleegkundig
Armand Rondas, specialist Ouderenzorg, MSc in Woundhealing & Tissue repair, PhD student aan Maastricht University
Richard J White, Professor of Tissue Viability, University of Worecester (UK)

Hoofdredactie
Jos Nonnekes

Eindredactie/corrector
Annemieke Quax

Redactiemedewerkers
Trees Bots, Wond- en decubitusverpleegkundige
Tjaarda Weber, algemeen chirurg
Kasia Huisman, wondexpert, dermatologieverpleegkundige

Vormgeving & productie
Marco Lassing

Druk en verspreiding
Van Hout Grafisch Compleet, Nijkerk

www.startwondverzorging.nl
Deze website wordt uitgegeven door Saffier Creatieve Communicatie en is dé startpagina voor wondzorg. Standaard vermelding van producten en bedrijven binnen de wondzorg is gratis en vindt plaats na beoordeling van de web redactie. De site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mist u toch nog relevante informatie of staan er naar uw mening onjuistheden, laat ons dit dan weten op startwondverzorging@gmail.com