Het NTVW (Nederlands Tijdschrift Voor Wondzorg) is een vakblad voor wondverpleegkundigen. wondexperts, wondprofessionals en zorg­professionals met een brede belangstelling voor wondzorg binnen de intra- en extramurale gezondheidszorg.

Het NTVW verschijnt maandelijks

Het NTVW verschijnt iedere laatste week van de maand in een oplage van 500 ex. Meeleesfactor 7, ca.3500 lezers.

Het NTVW is een onafhankelijke uitgave van Saffier Creatieve Communicatie.


Abonnementen
De abonnementsprijs bedraagt 62,50 euro per jaar inclusief BTW. Hiervoor ontvangt u 11 edities. Als u voor het eerst een abonne­ment aangaat betreffende het NTVW is dat voor de duur van 12 maanden. Zonder tegenbericht loopt uw abonnement na het verstrijken van de abonnementsperiode van 12 maanden, weer door voor een nieuwe periode van 12 maanden. Twee maanden voor het einde van deze eerste abonnementstermijn kunt u het NTVW opzeggen. Als deze termijn van een jaar is afgelopen, kunt u het abonnement per maand opzeggen met een opzegtermijn van maximaal een maand.

Uitgever
Studio Saffier | Ampèreweg 13| 3861 NC Nijkerk
Tel. 0653429313 | e-mail: info@studiosaffier.nl

Redactie
Ton Lassing, wetenschappelijk redacteur, coördinator NTVW
Kasia Huisman,
redacteur, Hoofd opleidingen en innovatie Da Vinci Klinieken
Tier Braams, wondconsulent

Hoofdredactie
Esther Bingen

Eindredactie/correctie
Esther Bingen

Vormgeving & productie
Marco Lassing

Druk en verspreiding
VAN HOUT [D]SIGN | PRINT | MEDIA
, Nijkerk

www.startwondverzorging.nl
Deze website wordt uitgegeven door Saffier Creatieve Communicatie en is dé startpagina voor wondzorg. Standaard vermelding van producten en bedrijven binnen de wondzorg is gratis en vindt plaats na beoordeling van de web redactie. De site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Mist u toch nog relevante informatie of staan er naar uw mening onjuistheden, laat ons dit dan weten op startwondverzorging@gmail.com